Athletic Arena Kosovo

Athletic Arena Kosovo

Βιοκλιματική κατασκευή,αντεστραμμένο δώμα, σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Κόσσοβο

Α.
‘’ Ξύλινη στέγη με αντεστραμμένο φυτεμένο δώμα επιφάνειας 570,00 m2 , ανοίγματος 18,50 m στο Γυμναστήριο του model school της Πρίστινας’’ , by EUROCO.

Η ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της στέγης ήταν δοκοί από σύνθετη επικολλητή ξυλεία ερυθρελάτης , διατομής 20 cm x 104 cm μήκους 18,50 m .

Το πάζλ συνεχίστηκε με ενδιάμεσες δοκούς από σύνθετη επικολλητή ξυλεία ερυθρελάτης διατομής 13cm x 28cm x 6.00m και τεγίδες διατομής 8cm x 16cm x 4.80m .
και ακόμα

Β.
’’Ξύλινη στέγη με αντεστραμμένο φυτεμένο δώμα επιφάνειας 294,00 m2 ανοίγματος 14,00 m στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο model school in Pristina’’ ‘’ by EUROCO.

Η ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της στέγης ήταν δοκοί από σύνθετη επικολλητή ξυλεία ερυθρελάτης , διατομής 20 cm x 86 cm μήκους 14,00 m .
Η στέγη στηρίχθηκε σε ξύλινες κολώνες από σύνθετη επικολλητή ξυλεία ερυθρελάτης διατομής 20cm x 30cm ύψους 7,20m και φέρει ξύλινες δοκούς διατομής 15cm x 30cm x 6.00m.

Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία παρήχθη στις εγκαταστάσεις της EUROCO ΑΕ
product-button


Δείτε άλλα έργα της Euroco


Oops...
Slider with alias otherprojects not found.